zapisy

Zapisy na zajęcia w ramach WF (studenci I i II roku) odbywają się przez USOS na stronie Uniwersytetu.

 

Zapisy do sekcji odbywają się poprzez przyjście na poszczególne zajęcia.