O nas


Uniwersytet i fechtunek


Z inicjatywy pracowników, studentów oraz Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UAM i zgodnie
z tradycją wielu ooerodków akademickich na oewiecie, władze naszej uczelni inaugurują działalność kolejnej,
na wskroś akademickiej dyscypliny sportowej - szermierki. Entuzjaści tego sportu będą go mogli uprawiać
zarówno w ramach kursowych zajęć z wychowania fizycznego, jak i w powstającej przy Studium sekcji
sportowej. Ta ostatnia dostępna będzie także dla pracowników UAM. Uczelnia przygotowuje ofertę
dla studentów niepełnosprawnych w postaci zajęć dydaktycznych i sportowych z szermierki na wózkach.