Aktualności i wydarzenia

Na początek spotkanie z Premierem

26-09-2009
Na początek spotkanie z Premierem

Pomimo iż Sekcja Szermiercza UAM rozpoczyna swoją właściwą działalność od
października br., jej zwiastunem był pojedynek inauguracyjny „Profesor kontra student” podczas pamiętnego Pikniku z okazji Jubileuszu 90-lecia uczelni. Emocjonujący pojedynek szpadowy pomiędzy profesorem Zygmuntem Vetulanim z Wydziału Matematyki i Informatyki a studentem filozofii Tomaszem
Skupio zakończył się tym razem sukcesem
profesora. Bardzo miłym akcentem Jubileuszu było również spotkanie szermierzy
z premierem Donaldem Tuskiem, któremu
zaprezentowane zostały plany rozwoju szermierki akademickiej na UAM. Pan premier podczas rozmowy przekazał życzenia sukcesów w tym zakresie.